El pare és litògraf, jo vaig començar a aprendre aquest ofici ara fa més de 30 anys, en aquest curt període de temps i amb l’ empenta de la tecnologia tenim l’ ofici de litògraf ferit de mort .Cada vegada hi ha menys tallers i menys professionals que puguin tirar endavant aquests tallers on es fa obra gràfica original.

En aquesta exposició podrem veure i aprendre com es fa una litografia de la mateixa manera que feien Toulouse-Lautrec o Picasso entre molts d’ altres. El fet de pintar directament sobre una planxa dona a l’ obra tota la originalitat que no pot tenir una obra reproduïda digitalment.

Es per tot això que espero que tots aquells que visitin aquesta exposició al Museu del Càntir puguin veure i entendre com no hem de deixar desaparèixer aquesta forma d’ art .

He d’ agrair a tots aquells que dia a dia tiren endavant aquests petits tallers i molt especialment al Pare.

Mi padre es litógrafo, yo empecé a aprender este oficio hace más de 30 años, en este corto periodo de tiempo y con el empuje de la tecnología tenemos el oficio de litógrafo herido de muerte. Cada vez hay menos talleres y menos profesionales que pueden seguir adelante con estos talleres donde se realiza obra gráfica  original.

En esta exposición podremos ver y aprender cómo se hace una litografía de la misma manera que lo hicieron Toulouse-Lautrec o Picasso entre muchos otros. Pintar directamente sobre una plancha le da a la obra toda la originalidad que no puede tener una obra reproducida digitalmente.

Por eso espero que todos aquellos que visiten esta exposición en el Museu del Càntir puedan ver y entender cómo no debemos dejar desaparecer esta forma de arte. Tengo que agradecer a todos los que día a dia hacen que sigan adelante estos pequeños talleres y de forma muy especial a mi  Padre.

Didier LourençoRecent Portfolios