This marks the 25th season that the gallery has opened its doors.

Jordi Barnadas emphasizes that he has remained faithful to a style and group of artists, one of them is Didier Lourenço, whom he has defended for more than 20 years, and has seen grow up as an artist and successfully internationalize his work in the United States and Asia.

With the “High Fidelity” proposal (high fidelity;  the reproduction of sound with little distortion, giving a result very similar to the original. High fidelity pretends that noise and distortion are minimal) and playing with these words, Artist and Gallery become a “tribute” to many years of collaboration.

In this show we can see the usual topics in his work; Walkers, Invisibles, Cyclists and continually present, the woman, “the universal woman”. This omnipresent woman permanently connects with the elements that surround her, or in his works of faces they seem to want to say something to the viewer.

In this exhibition we can highlight an increase in purity, variety, and intensity of colors.

A series of sculptures of polychrome wood will be presented for the first time in Barcelona.

Didier, in constant evolution, with his universal language, is building one of the most solid and most personal trajectories of our artistic landscape. Kindness in his work leaves him out of today’s current artistic trends, enriching the world of art and seducing the viewer. His work is placed above the fashions and grows by itself with a great connection to the public.

DOWNLOAD CATALOG

Aquesta temporada és la que en fa 25 que la galeria va obrir les seves portes.

Jordi Barnadas destaca que s’ha mantingut fidel a un estil i grup d’artistes, un d’ells és Didier Lourenço, a qui defensa fa més de 20 anys, a qui ha vist créixer com a artista i internacionalitzar-se amb èxit tan a Estats Units com a Asia .

Amb la proposta “High fidelity” (alta fidelitat.  és una norma de qualitat que significa que la reproducció del so o imatges és molt fidel a l’original. L’alta fidelitat pretén que els sorolls i la distorsió siguin mínims)  i amb aquest joc de paraules  Artista i Galeria es fan un “homenatge” mutu a tants anys de col·laboració.

En aquesta mostra podrem veure els temes habituals en la seva obra; Walkers, Invisibles, Ciclistes  i continua essent present, la dona, la dona universal. Aquesta dona omnipresent en permanent et diàleg amb els elements que l´envolten o amb els seus rostres que semblen voler dir alguna cosa al espectador .

En aquesta exposició  podem destacar un increment en la puresa, la  varietat, i en la intensitat dels colors.

Es presentarà  per primera vegada a Barcelona  una sèrie d´escultures de fusta policromada.

Didier, en constant evolució, amb el seu llenguatge universal, està bastint una de les trajectòries més sòlides i amb més personalitat del nostre panorama artístic.

L’amabilitat en la seva obra el deixa fora d’algunes tendències actuals,  enriquint però el món de l’art i seduint a l’espectador.

La seva obra es situa per damunt de les modes i creix per si mateixa i per la seva gran connexió amb el públic.

DESCARREGA CATÀLEG


Recent Portfolios